Угода користувача

1. Терміни та визначення

1.1. «Покупець» — будь-яка особа (громадянин, фізична особа підприємець або юридична особа), яка оформляючи замовлення (надалі «Замовлення») на придбання та доставку «Квітів», інформація про які розміщена на «Інтернет-сайті», приймає (акцептує) справжнє публічне пропозицію (оферту) Продавця про укладення Договору роздрібної купівлі-продажу.

1.2. «Продавець»-ФОП Беззуб О.П. в особі інтернет-магазину "7 роз".

1.3. «Акцепт Оферти» – повне та беззастережне прийняття Оферти Покупцем шляхом оформлення Замовлення на «Інтернет-сайті» та його оплати.

1.4. Інтернет-сайт — Інтернет-магазин «7 роз»

1.5. «Договір» - Договір роздрібної купівлі-продажу Квітів.

1.6. «Квіти» - оформлена відповідно до вимог Покупця, з використанням професійних флористичних навичок, сукупність квітів та інших рослин, спеціальної упаковки (включаючи кошики, кашпо, стрічки та ін.), листівки та інші носії тексту, а також додаткові подарунки, які представлені на веб-сайті.

1.7. «Отримувач» - вказані Покупцем особи, які приймають доставлені Квіти.

1.8. «Замовлення» — заявка Покупця на купівлю та доставку Квітів, що оформлюється на Інтернет-сайті Продавця, яка містить узгоджену обома Сторонами інформацію про кількісні та якісні характеристики Квітів, а також про час і місце їх доставки. Перелік інформації, що підлягає погодженню Сторонами Договору під час оформлення Замовлення, визначається п. 2 Оферти. Покупець може оформити Замовлення на сайті Інтернет-магазину або через менеджера телефонів, вказаних на сайті, на умовах цієї публічної оферти. Покупець, оформлюючи Замовлення на придбання та доставку Квітів, інформація про які розміщена на Інтернет-сайті, приймає (акцептує) справжню публічну пропозицію (оферту) Продавця про укладання Договору роздрібної купівлі-продажу. Пропозиція про укладення Договору роздрібної купівлі-продажу діє щодо будь-яких Квітів протягом усього періоду часу, доки інформація про відповідні Квіти розміщена на Інтернет-сайті.

З моменту підтвердження Замовлення на придбання та доставку Квітів, оформленого відповідно до розміщених на Інтернет-сайті правил, між Продавцем та Покупцем, укладено Договір роздрібної купівлі-продажу про наступне:

 

  1. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов'язується укласти Договір відповідно до чинного прейскуранта та каталогів, опублікованих на Інтернет-сайті, та організувати доставку Квітів Одержувачам, а Покупець зобов'язується сплатити Квіти на умовах цього Договору. Кількість та найменування Квітів визначаються Замовленням Покупця, оформленим відповідно до розміщених на Інтернет-сайті правил.

2.2. Загальна сума замовлення Покупця (надалі «Сума Замовлення») включає ціну Квітів і додаткових подарунків і вартість доставки вказаним Покупцем особам.

2.3. У разі зазначення Покупцем під час оформлення Замовлення віддалених районів доставки або рідкісних видів Квітів остаточна ціна та інші умови договору узгоджуються за телефоном або електронною поштою.

2.4. Квіти підлягають доставці Одержувачу на адресу, вказану в Замовленні. Термін виконання замовлення Покупця залежить від виду Квітів (букети та квіткові композиції, весільні букети), умов доставки (доставка у робочий час, доставка у свята та передсвяткові дні, доставка у неробочий час), від місця доставки, зони обслуговування. Детальний опис термінів доставки Квітів Одержувачам наведено в розділі «Доставка».

2.5. При реєстрації (розміщенні) Замовлення на Інтернет-сайті Продавця Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію про себе та Одержувача Квітів:

- прізвище, ім'я, місто, країна, адреса електронної пошти, контактні телефони;

— прізвище, ім'я Одержувача Квітів, фактичну адресу доставки, контактні телефони, побажання щодо доставки.

2.6. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення, у тому числі за вказані ним персональні дані.

2.7. Продавець має право залучати для виконання Замовлень третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним за їх дії перед Покупцем та Одержувачем.

2.8. При оформленні замовлення в інтернет-магазині Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, адресу суб'єкта персональних даних) відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних» у редакції від 21.12.2019 року, з метою розсилки каталогів, інформації про акції та спец-пропозиції. Згода Покупця на обробку персональних даних надається без обмеження терміну його дії Покупець має право в будь-який момент відмовитися від отримання розсилки, надіславши відповідний запит Продавцю.

 

  1. Права та обов'язки Сторін

3.1. Продавець зобов'язаний:

3.1.1. Організувати самостійно або із залученням третіх осіб доставку та передачу Квітів Одержувачу відповідно до прийнятого до виконання Замовлення.

3.1.2. У разі, якщо замовлено послугу «Фотографія доставки букета», надіслати фотографію на електронну адресу, вказану при оформленні Замовлення, протягом доби з моменту доставки Квітів. Продавець звільняється від зобов'язань за послугою "фотографія доставки букета" у разі відмови Одержувача від фотозйомки.

3.1.3. У разі неналежної якості Квітів вчинити дії, що забезпечують задоволення вимог Покупця, пов'язаних з неналежною якістю Квітів: повернути всю або частину суми коштів Покупцю, сплачених ним за Квіти, або організувати повторну доставку Одержувачу Квітів належної якості.

3.1.4. Після передачі Квітів Одержувачу інформувати Покупця про закінчення виконання його Замовлення за допомогою SMS-повідомлення на телефонний номер або на адресу електронної пошти, вказані Покупцем під час розміщення Замовлення.

3.1.5. У разі відмови Одержувача від прийняття Квітів або його відсутності за місцем доставки у погоджений у замовленні час, особа, яка здійснює доставку Квітів, зобов'язана прийняти Квіти на відповідальне зберігання з повідомленням Покупця за телефоном та/або електронною поштою, вказаною під час оформлення Замовлення. Прийняті на відповідальне зберігання Квіти Покупець протягом доби з моменту прийняття їх на зберігання зобов'язаний самостійно отримати у зазначений Продавцем час та місце, якщо інший термін не буде погоджений Сторонами, або погодити новий час доставки за умови оплати повторної доставки.

3.1.6. Якщо доставка не була здійснена вчасно з вини Продавця, повторна доставка здійснюється за рахунок Продавця.

3.2. Продавець має право:

3.2.1. Утримати повну вартість Замовлення у разі зазначення Покупцем неіснуючої або неповної адреси Одержувача, за винятком випадків, коли, за згодою Сторін, Покупець оплачує повторну доставку Квітів за уточненою адресою.

3.2.2. Здійснити доставку Квітів за адресою, відмінною від зазначеної у Замовленні Покупця, за умови погодження нової адреси та часу доставки з Одержувачем.

3.2.3. Відмовитись від доставки без повернення сплаченої Суми Замовлення, або за згодою Сторін отримати від Покупця додаткову оплату вартості доставки або вартості Квітів, у разі зазначення Покупцем невірної адреси або телефону Одержувача.

3.3. Покупець зобов'язаний:

3.3.1. Здійснити оплату Суми Замовлення до моменту доставки Квітів Одержувачу відповідно до умов оформленого Покупцем Замовлення. Оплату замовлених Квітів Покупець має право здійснювати одним із таких способів, описаних у розділі «Оплата»

3.3.2. Відшкодовувати Продавцю будь-які додаткові витрати, що виникли з вини Покупця до виконання зобов'язань Продавцем.

3.4. Покупець має право:

3.4.1. Змінювати, доповнювати або скасовувати замовлення відповідно до «Правил зміни, скасування та повернення замовлення»

 

  1. Додаткові умови

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту отримання Продавцем Замовлення Покупця та діє до виконання Сторонами зобов'язань, передбачених Договором.

4.2. При розміщенні Замовлення Покупець засвідчує, що умови цього Договору та інші умови зазначені в Інтернет-сайті за адресою 7roz.dp.ua або sevenroses.com.ua на момент укладання Договору приймаються ним без будь-яких заперечень та відповідають його дійсній волі як Покупця. При розміщенні Замовлення Покупець усвідомив значення термінів, слів і виразів, що використовуються у цьому Договорі, відповідно до їх нормативно-правового визначення та (або) тлумачення відповідно до закону України.

Програма лояльності

Ми любимо та цінуємо наших клієнтів, саме тому розробили для Вас привабливу програму лояльності.

Знижка 5% надається:

Знижка 15% надається: